CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Lloc: Instal·lacions Club Boxa Rubí, data i hora:18/06/2016, 13’30hores en primera convocatòria i 14’00 hores en segona

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts de la Federació Catalana de Boxa Amateur.

2.- Torn obert de paraules.

3.- Elecció entre els assistents de tres persones per aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i secretari.

 

Barcelona, a 13 de maig de 2016

La Junta Directiva