Skip to content

CERTIFICAT D’AUTORESPONSABILITAT MÈDICA

Es la manifestació de el/la  deportista “apto/a 

Els esportistes que participen en una vetllada de Boxa Amateur hauràn de lliurar el Certificat d’Autoresponsabilitat Mèdica emplenat. 

Descarrega Certificat d’Autoresponsabilitat Mèdica

És la manifestació de l’esportista: “Apte per a la pràctica esportiva de la Boxa Amateur”