CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Lloc: Instal·lacions Club Boxa Rubí, data i hora:18/06/2016, 13’30hores en primera convocatòria i 14’00 hores en segona

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts de la Federació Catalana de Boxa Amateur.

2.- Torn obert de paraules.

3.- Elecció entre els assistents de tres persones per aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i secretari.

 

Barcelona, a 13 de maig de 2016

La Junta Directiva

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

De conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts, i per acord de la Junta Directiva, es convoca a tots els membres de ple dret d’aquesta federació el dia 18 de juny a les instal·lacions del Club Boxa Rubí (Carrer de la Sardana, 22, poligon Cova Solera de Rubí).

A les 11,00 hores en primera convocatòria i a les 11,30 en segona.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la Assemblea anterior.
  2. Informe del president.
  3. Presentació del balanç, del compte de resultats, de la memoria i de la liquidació del pressupost, corresponent a l’any 2015 i gestió de la Junta Directiva.
  4. Programa i pressupost per l’any 2016. Presentació I aprovació si s’escau.
  5. Propostes dels membres de l’Assemblea.
  6. Elecció entre els assistents de tres interventors perquè realitzin, per delegació, la verificació comptable de l’exercici 2015 de la FCBA, i tres persones per aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i secretari.
  7. Torn obert de paraules.

Barcelona, a 13 de maig de 2016

La Junta Directiva

Nova seu i nou horari

Ens traslladem als baixos 1a. situat al carrer Vilamari nº28 de Barcelona amb el codi postal 08015.

El nou horari d’atenció al públic serà de dilluns a dijous des de les 10hores fins les 13hores.

RESULTATS LLIGUETA CATALANA 2014/2015

Finalitzada la Lligueta Catalana 2015, els resultats finals han estat els següents:

A la classificació general, el Campió de la Lligueta Catalana 2015 ha sigut IMAD EL BAKKALI.

En segon lloc SALIM TAMOUD i en tercera posició IVAN TOMAS.

A la classificació femenina, la campiona es ANDREA LASHERAS.

A la categoria de Clubs, el  guanyador es l’HOSPITALET CB seguit en segona posició per el NO LIMITS.

 

Fundada l'any 1923