Skip to content

Inscripció al Registre d’Entitats Esportives GENCAT

7 mesos ago

100 words

Per afiliar el vostre club a la GENCAT haureu de descarregar i diligenciar els documents adjunts als en enllaços; Model de relació de membres per a clubs esportius de règim simplificat (elecció des/de la president/a i designació del/de la secretari/ària) Model d’acta per a clubs esportius de règim simplificat Model per a clubs esportius de…