Skip to content

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES GENCAT

Per afiliar el vostre club a la GENCAT haureu de descarregar i diligenciar els documents adjunts als en enllaços;

Model de relació de membres per a clubs esportius de règim simplificat (elecció des/de la president/a i designació del/de la secretari/ària)

Model d’acta per a clubs esportius de règim simplificat

Model per a clubs esportius de règim simplificat(ESTATUTOS )

També es requerirà: Còpia del DNI de/dels membres de la junta directiva (només en cas que s’hagin oposat a la consulta de les dades)

Aquí està l’enllaç per pujar els fitxers